وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

احکام استحاضه

استحاضه قليله چيست

استحاضه قليله چيست در نوشتار قبل «استحاضه از رساله 10 مرجع » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید. استحاضه قليله پرسش 181 . استحاضه قليله چيست؟ همه مراجع (به جز مكارم): استحاضه قليله آن است كه هرگاه زن پنبه را…