مرور برچسب

احکام آبها

طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف

طهارت و نجاست آب مطلق و مضافدر نوشتار قبل حکم و تعریف آب مطلق و مضاف گفته شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.مسأله 47 آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.مسأله 48 اگر ذره‌ای…