وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

احكام نماز جماعت

جهر و اخفات در نماز جماعت

جهر و اخفات در نماز جماعت در نوشتار قبل حکم جهر خواندن (بلند خواندن) و اخوات (آهسته خواندن) در نماز فرادی مطرح شد از اینجا کلیک کنید و بخوانید. در ادامه حکم جهر و اخفات در نماز جماعتمطرح می شود. سوال: امام جماعت در ركعت سوم و…