نكات مسافت شرعي و قصد مسافت

نكات مسافت شرعي و قصد مسافت در بخش احكام مسافر توضيحات نسبتا جامعي رو همراه با سوالات و استفتائات مختلف رو پيرامون شرط اول احكام مسافر يعني «مسافت شرعي» مطرح كرديم، كه انشاالله خوب مطالعه كرده باشيد. در اينجا برخي از نكاتي رو كه در مباني فقهي هست و كمتر در اين قسمت گفته مي [...]