مرور برچسب

احكام غسل

استفتائات غسل آيت الله سيستاني

استفتائات غسل آيت الله سيستانيپرسش: برخی خانمها ناخنهایشان را به قصد آرایش از حد طبیعی بلندتر می کنند و چون گاهی اوقات آنها می شکنند طبیبان روکشی تجویز می کنند که تا پاسی از روز روی ناخنها می ماند و با علم به این که آن روکش و یا لاک و…