وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

احتياط واجب يعني چه

معني احتياط واجب چيست

معني احتياط واجب چيست معني احتياط واجب چيستدر جائی که مجتهد صریحاً فتوی ندارد بلکه می‌گوید احتیاط آن است که فلان گونه عمل شود این احتیاط را «احتیاط واجب» می گویند، و مقلّد یا باید به آن عمل کند و یا به مرجع تقلید دیگر با رعایت «اعلم…