وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

احتلام زن

غسل جنابت زنان چگونه است

غسل جنابت زنان چگونه استآقایان و بانوان از راه نزدیکی جنسی و بیرون آمدن منی محتلم می شوند و باید برای نماز و امور لازم غسل جنابت انجام دهند. کیفیت غسل جنابت مانند سایر غسل هاست ولی باید در آن نیت غسل جنابت نمود. در نوشتار قبل راه تشخیص جنب…