مرور برچسب

اجیر

گرفتن روزه مستحبی برای کسی که روزه استجاری گرفته

گرفتن روزه مستحبی برای کسی که روزه استجاری گرفته               حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم گرفتن روزه ی مستحبی برای اجیر پرسش : آیا شخصی که اجیر شده است می توان روزه ی مستحبی بگیرد؟ پاسخ : کسى که براى روزه ی میّت اجیرشده است مى…

حکم اعتکاف استیجاری

حکم اعتکاف استیجاریحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم اعتکاف استیجاری پرسش : آیا اعتکاف استیجاری صحیح می باشد؟ پاسخ : اعتکاف استیجارى اشکال دارد؛ و احتیاط آن است در این موارد مال را به عنوان هدیه بدهند و عمل را تبرعا انجام دهند.حکم…

احکام اجاره

احکام اجاره احکام اجارهمسأله 2173 اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند (1) و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق ّ تصرّف داشته باشند (2) پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف…

شرایط و احکام اجیر برای انجام عبادات

شرایط و احکام اجیر برای انجام عبادات در نوشتار قبل احکام نماز قضا میت مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. در تکمیل نوشتار حاضر «احکام نماز قضای پدر و مادر» را حتما از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.  در نوشتار قبل احکام جامع نماز…