مرور برچسب

اجبار به فروش

اجبار در معاملات

اجبار در معاملات اجبار در معاملاتمسأله 2085 اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند چنانچه بعد از معامله راضی شود و بگوید (1) راضی هستم، معامله صحیح است (2) ولی احتیاط مستحب آن است که دوباره صیغه معامله را بخوانند. (1) (خوئی)،…