مرور برچسب

اجاره

اگر مستاجر تخلیه نکند چه حکمی دارد

اگر مستاجر تخلیه نکند چه حکمی داردمطابق نظر آيت الله خامنه ايعدم تخلیه ملک اجاره‌ای در موعد مقرر س. اگر کسی ملکی را اجاره کرد و پس از مدت تعیین شده تخلیه نکرد، چه حکمی دارد؟ج. بدون اجازه مالک، بعد از مدّت اجاره، حکم غصب را دارد.…

حکم نماز در خانه ای که اجاره آن از پول حرام داده می شود

حکم نماز در خانه ای که اجاره آن از پول حرام داده می شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم نماز در خانه ای که اجاره بهای آن از پول حرام پرداخت می شود پرسش : شخصی خانه اي را اجاره کرده و پول اجاره را باپول حرام ميدهد، نمازخواندن خودش و اقوام…

احکام اجاره و سر قفلی

احکام اجاره و سر قفلی احکام اجاره و سر قفلیمطابق نظر آيت الله خامنه اياجاره‏ اجوبه الاستفتائات س 1638: اگر کاری که انسان برای مردم انجام می‏دهد از کارهایی باشد که فعالیت بدنی و فکری زیادی نخواهد و هزینه مادی هم نیاز نداشته باشد در…

شرایط اجاره و استفاده از آن

شرایط اجاره و استفاده از آن شرایط اجاره و استفاده از آنشرایط مالی که آن را اجاره می‌دهند مسأله 2184 مالی را که اجاره می‌دهند چند شرط دارد (1): اوّل: آن که معین باشد، پس اگر بگوید یکی از خانه‌های خود را (2) اجاره دادم درست نیست (3)…

حکم اجاره مال الاجاره به دیگری

حکم اجاره مال الاجاره به دیگری حکم اجاره مال الاجاره به دیگریمسأله 2180 اگر خانه یا دکان یا اطاقی را (1) اجاره کند و صاحب ملک با او شرط کند که فقط خود او از آنها استفاده نماید (2) مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد و اگر شرط نکند…

احکام اجاره

احکام اجاره احکام اجارهمسأله 2173 اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید مکلف و عاقل باشند (1) و به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز باید در مال خود حق ّ تصرّف داشته باشند (2) پس سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف…

احکام رهن و اجاره خانه

احکام رهن و اجاره خانه احکام رهن و اجاره خانهدر نوشتار قبل « خمس رهن و اجاره » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.سوال: روش صحیح و شرعی رهن و اجاره آگارتمان و ملک چیست؟ پاسخ حجت الاسلام یوسف وند: 1-…

خمس رهن و اجاره منزل

خمس رهن و اجاره منزل خمس رهن و اجاره منزلدر نوشتار قبل « احکام رهن و اجاره ملک » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.خمس اجاره پرسش 76 . طبقه بالاى خانه اى (پيش از سكونت در آن) به اجاره داده شده، آيا به…