وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اثبات وجود خدا

شناخت و اثبات وجود خداوند (3) /برهان نظم و نظريه کوانتوم

شناخت و اثبات وجود خداوند (3) / برهان نظم و نظريه کوانتومعبدالحسین خسروپناه برهان نظم و نظريه کوانتوم نظريه کوانتوم، نظريه اي ديگري است که در فيزيک معاصر مطرح شده و تعارض ظاهري با برهان نظم پيدا کرده است. فيزيک، علم مطالعه خواص و…

شناخت و اثبات وجود خداوند (2)

شناخت و اثبات وجود خداوند (2) عبدالحسین خسروپناه برهان نظم گسترده ترين برهاني که فيلسوفان غربي و اسلامي و منابع ديني همچون قرآن و روايات با بيان نشانه هاي آفاقي و انفسي، براي اثبات وجود خداوند عالم و قادر به کار برده اند، برهان…

شناخت و اثبات وجود خداوند (1)

شناخت و اثبات وجود خداوند (1) حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه درآمد سخن پرسش آغازين در باب خداشناسي اين است که آيا شناخت يقيني خداوند متعال، امکان پذير است؟ پاسخ هاي گوناگون به اين پرسش داده شده است:1- پوزيتيويست ها و تجربه گرايان افراطي…