وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اثبات خداوند

آیا حتما خدا باید با علم روز اثبات شود

آیا حتما خدا باید با علم روز اثبات شود پرسش: میخواهم فردی را که منکر همه ی اصول دین است حتی وجود خدا علمی قانع کنم پاسخ: علوم تجربي و پيشرفت هاي علمي موجود در بسياري از حوزه هاي ديني و به خصوص در مباني و اصول ديني ورود ندارند…

شناخت و اثبات وجود خداوند (1)

شناخت و اثبات وجود خداوند (1) حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه درآمد سخن پرسش آغازين در باب خداشناسي اين است که آيا شناخت يقيني خداوند متعال، امکان پذير است؟ پاسخ هاي گوناگون به اين پرسش داده شده است:1- پوزيتيويست ها و تجربه گرايان افراطي…