وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

اتصال رطوبت مسح با صورت

اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو

اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو پرسش 29 . اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آيا وضو باطل مى شود؟همه مراجع: خير، مسح و وضو صحيح است، ولى نبايد با آن قسمت از دست كه به آب صورت برخورد نموده، پاها را مسح كند.. تبريزى، استفتائات،…