اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو

اتصال رطوبت مسح با آب صورت در وضو پرسش 29 . اگر رطوبت مسح سر به رطوبت صورت متصل شود؛ آيا وضو باطل مى شود؟ همه مراجع: خير، مسح و وضو صحيح است، ولى نبايد با آن قسمت از دست كه به آب صورت برخورد نموده، پاها را مسح كند.[1] [1]. تبريزى، استفتائات، س 181؛ خامنه اى، [...]