مرور برچسب

ابراز محبت پسر

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد

ابراز علاقه و عشق پسر و دختر چه حكمي دارد اظهار دوستی به جنس مخالفسوال: اظهار دوستى به جنس مخالف در اين حد كه بگويد من تو را دوست دارم، چه حكمى دارد؟جواب: همه مراجع: اين كار جايز نيست؛ چون ترس افتادن به گناه در ميان است.…