مرور برچسب

آیه سجده

شنیدن آیه سجده واجب در نماز

شنیدن آیه سجده واجب در نمازمسأله 985 اگر در نماز آیه سجده را بشنود و به اشاره، سجده کند نمازش صحیح است.  این مسأله، در رساله آیت اللّه مکارم نیست  (اراکی:) مسأله اگر در نماز آیه سجده را بشنود احتیاط واجب آن است که به اشاره یا به طور…

زن حائض و خواندن سوره سجده  دار

زن حائض و خواندن سوره سجده  دار كراهت خواندن قرآن پرسش 162 . مى دانيم كه خواندن قرآن به جز سوره هاى سجده دار براى زن حائض مكروه است؛ آيا اين به اين معناست كه ترك تلاوت قرآن بهتر است؟ همه مراجع: براى زن حائض خواندن قرآن (به جز سوره هاى سجده …