وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آیت الله قاضی

مقاطع دشوار سیر و سلوک

مقاطع دشوار سیر و سلوک سلوک، گردنه پیمایی است می‌دانیم که سالک الی الله اگر قدم صدق در راه نهد، راهش به سوی حق کوتاه و نزدیک است.«الرَّاحِلَ إِلَیکَ قَرِیبُ الْمَسَافَهٔ» ؛ «آن‌که به سویت می‌کوچد مسافتش نزدیک است».همچنین…

دﺳﺘﻮر اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻮم آیت الله ﻗﺎضی ﺑﺮای دﻓﻊ دﺷﻤﻦ و برای خلاصی از شر مزاحم

 ﺣﻀﺮت آﻗﺎي ﺣﺎج ﺳﻴﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺣﺪاد ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ ـ قدس اﷲ روﺣﻪ ـ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ  :«خواندن آیات: «کهیعص» «حم-عسق» «وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّومِ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا» برای دفع دشمن بسیار مفید است.

احترام و حرمت عمامه در سیره آیت الله قاضی

احترام و حرمت عمامه در سیره آیت الله قاضی ﻋﻤﺎﻣﻪ ﺗﺎج رﺳﻮل اﷲ و ﻓﺮﺷﺘﮕﺎن اﺳﺖ ﻣﺮﺣﻮم ﻗﺎﺿﻲ ِﻋﻤﺎﻣﺔ ﺧﻮد را ﻫﺮ وﻗﺖ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺳﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ، دو دﺳﺘﻲ ﺑﺮ ﻣﻲ داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﻲ ﺑﻮﺳﻴﺪﻧﺪ و ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻲ ﮔﺬاردﻧﺪ؛ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در وﻗﺖ ﺧﻮاب ﻫﺮﮔﺎه از ﺳﺮ ﻣﻲ ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﺑﺮدارﻧﺪ، دو…

امام خامنه ای: باید فضا جوری بشود که انسانهای مستعد امثال حاج میرزا علی‌آقای قاضی‌ها و علّامه‌ی…

باید فضا جوری بشود که انسانهای مستعد بتوانند در آن فضا حرکت کنند، امثال حاج میرزا علی‌آقای قاضی‌ها و علّامه‌ی طباطبائی‌ها و شخصیّت‌های برجسته‌ی این‌جوری به وجود بیایند؛ انسانهای والا و برتر که از این فضای مادّی توانسته‌اند تعالی پیدا کنند و…

نظر آیت الله خامنه ای درباره آیت الله قاضی

نظر آیت الله خامنه ای درباره آیت الله قاضی مرحوم آقای قاضی یکی از حسنات دهر است؛ یعنی واقعاً شخصیت برجسته‌ی علمی و عملی مرحوم آقای قاضی، حالا اگر نگوییم بی‌نظیر، حقّاً در بین بزرگان کم‌نظیر است/خیلی مهم است که شخصیتهای اینجوری احیاء بشوند،…