وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آیا در ماه رمضان سیگار کشیدن شخص روزه دار جایز است

حکم کشیدن سیگار در حال روزه چیست

حکم کشیدن سیگار در حال روزه چیست حکم کشیدن سیگار در حال روزه چیست در نوشتار قبل «حکم سیگار کشیدن از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه نمایید.مسأله 1605 احتیاط واجب آن است که روزه دار دود سیگار (1) و…