سوره های مکی و مدنی

سوره های مکی و مدنی سوال: کدام از آیات قرآن مکی و مدنی است ؟ خیلی جالب بود فرقشان بدانیم و در تفسیر و اینها فرقی هم می کنند ؟ جواب: تفاوت فضاي نزول سور مكي و مدني از منظر آيت الله جوادي آملي حضرت آيت الله جوادي آملي قرآن كريم 114سوره دارد [...]