مرور برچسب

آي يو دي

دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني

دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني پيشگيرى از باردارى پرسش 88 . برخى خانم ها داروى جلوگيرى از باردارى استفاده مى كنند و لكه هايى از خون مى بينند، حكم اين لكه ها چيست؟ همه مراجع: اگر داراى شرايط خون حيض باشد، خون حيض محسوب مى شود؛ وگرنه…