وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آيت الله وحيد خراساني

احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراساني

احكام زكات فطره آيت الله وحيد خراسانيشرايط وجوب زكات فطره و مقدار آن از غذاى معمول يا قيمت آنمسأله ۲۰۰۸ ـ كسى كه موقع غروب شب عيد فطر بالغ و عاقل است و فقير و بنده كسى نيست ، به اين معنى كه ماه رمضان را ـ اگر چه به يك آن تا تحقّق…