وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آهنگ نظامی

حکم گوش دادن به آهنگ های رژه نظامی

حکم گوش دادن به آهنگ های رژه نظامیحضرت آیت الله مکارم شیرازیآهنگ های رژه نظامی پرسش : چه نوع آلات موسیقى حرام است، آیا آهنگهایى که همراه با رژه نظامى نواخته مى شود حرام است؟ پاسخ : منظور آلاتى است که غالباً از آن براى حرام استفاده…