وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آمپول زن مرد

حکم آمپول زدن توسط نامحرم

حکم آمپول زدن توسط نامحرم تزريقات پرسش 120. آمپول زدن زن به وسيله نامحرم چگونه است؟ همه مراجع (به جز تبريزى و سيستانى): اگر آمپول زدن توسط هم جنس در دسترس نباشد و ضرورت اقتضا كند، اشكال ندارد. آيات عظام تبريزى و سيستانى: اگر آمپول زدن هم…