مرور برچسب

آمپول روزه

حکم تزریق آمپول برای روزه دار چیست

حکم تزریق آمپول برای روزه دار چیستدر نوشتار قبل  نظر مراجع پیرامون همین موضوع و سرم زدن به صورت تفصیلی  بیان شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل بحث حتما بخوانید.مسأله 1576 احتیاط واجب آن است که روزه دار (1) از استعمال آمپولی که به…