وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آفتاب

آفتاب و پاک کردن نجاست

آفتاب و پاک کردن نجاست3 آفتابمسأله 191 آفتاب، زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در ساختمان به کار برده شده با شش شرط پاک می‌کند و هم چنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند (و جزء ساختمان حساب می‌شود) (1) با شش شرط (2) پاک…