مرور برچسب

آفتابه

نجس شدن آب قلیل با جریان بالا به پایین

نجس شدن آب قلیل با جریان بالا به پایینآب قلیل اگر با نجاست برخورد کند هر چند رنگ یا بو یا مزه آن تغییر نکند، نجس می شود البته اگر آب قلیل از بالا به پایین ریخته شود، پایین که با نجاست برخورد کرده نجس و بالا پاک است اما در آب کر پس از برخورد…

طهارت و نجاست آب مطلق و مضاف

طهارت و نجاست آب مطلق و مضافدر نوشتار قبل حکم و تعریف آب مطلق و مضاف گفته شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه کنید.مسأله 47 آب مضاف که معنی آن گفته شد، چیز نجس را پاک نمی‌کند، وضو و غسل هم با آن باطل است.مسأله 48 اگر ذره‌ای…