مرور برچسب

آغاز اعتکاف

اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارد

اعتکاف بعد از اذان صبح چه حکمی دارددر روز اول اعتکاف باید شخص هنگام اذان صبح در مسجد باشد، اگر بعد از اذان به مسجد وارد شود اعتکاف او باطل است.شروع اعتكاف  پرسش 11 .  در روز اول اعتكاف، سحرى را در خانه خوردم و پس از نماز صبح به مسجد…