وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آرایش روز

آیا آرایش لب و چشم روزه را باطل می کند

آیا آرایش لب و چشم روزه را باطل می کند1-آرایش کردن روزه را باطل نمی کند، اما فقها از مواری که برای روزه دار مکروه می دانند را یکی سرمه بر می شمارند، چه بسا مداد چشم نیز به آن از نظر حکم ملحق شود، شما می توانید مکروهات روزه داری را از اینجا…