وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آرايش در مهماني

آرايش زن به خواست شوهر بيرون از منزل

آرايش زن به خواست شوهر بيرون از منزلنكته : شوهر هيچگاه حق ندارد زن خود را به كاري امر كند كه گناه هست. اطاعت شوهر در معصيت به هيچ وجه جايز نيست .اطاعت در آرايش پرسش 102 . اگر شوهرى از همسرش بخواهد كه براى بيرون از منزل آرايش كند، آيا…