حکم آرایش ملایم

حکم آرایش ملایم در نوشتار قبل«حكم آرايش كردن زنان » بيان شد. *- منظور از آرايش ملايم، آرايشي است كهجلب توجه افراد نامحرم را نکند. مطابق نظر آيت الله خامنه اي حجاب و نگاه و آرايش خانم‌هاى مجرد س: دختران باكره قبل از ازدواج تا چه ميزان مى‌توانند آرايش كنند؟ مثلاً آيا مجاز به [...]