وقت نماز مغرب و عشا

وقت نماز مغرب و عشا   مسأله 735 مغرب ، موقعی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب آفتاب پیدا می شود (1)، از بین برود. (2). (1) (زنجانی ) که در هنگام غروب آفتاب پدیدار می گردد .. (2) (اراکی ، گلپایگانی ، فاضل ، صافی ) از بالای سر انسان بگذرد. [...]