وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آب مطلق چیست

آب مطلق و مضاف چیست

آب مطلق و مضاف چیستمسأله 15 آب یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف آبی است که آن را از چیزی بگیرند، مثل آب هندوانه و گلاب؛ یا با چیزی مخلوط باشد، مثل آبی که به قدری با گِل و مانند آن مخلوط شود، که دیگر به آن آب نگویند؛ و غیر اینها آب مطلق است…