مرور برچسب

آب كر

فرق آب كر با آب قليل در چيست

فرق آب كر با آب قليل در چيست1- تعریف آب مطلق و مضاف را از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید. 2-در نوشتار قبل مقدار آب کر به لیتر مطرح شد از اینجا کلیک کنید و مطالعه نمایید.آب کُر مسأله 16 آب کُر (1) مقدار آبی است که اگر در ظرفی که…

آب کر چند لیتر است

آب کر چند لیتر استآب مطلق (آب خالص) الف) معنای آب مطلق آب مطلق آبی است که اطلاق کلمه‌ی آب بر آن به تنهایی و بدون هیچ قید و شرطی صحیح باشد، مانند آب باران و آب چشمه و مانند آن.      ب) اقسام آب مطلق از آسمان می‌بارد (باران). از زمین…