وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آب قلیل

نجس شدن آب قلیل با جریان بالا به پایین

نجس شدن آب قلیل با جریان بالا به پایینآب قلیل اگر با نجاست برخورد کند هر چند رنگ یا بو یا مزه آن تغییر نکند، نجس می شود البته اگر آب قلیل از بالا به پایین ریخته شود، پایین که با نجاست برخورد کرده نجس و بالا پاک است اما در آب کر پس از برخورد…