وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا
مرور برچسب

آب خارج از وضو

ريختن آبي خارج از وضو روي دست و صورت

ريختن آبي خارج از وضو روي دست و صورت پرسش 30 . اگر در اثناى وضو، آبى خارج از آب وضو به دست و صورت بريزد؛ آيا وضو باطل است؟همه مراجع: خير باطل نمى شود؛ ولى اگر بعد از پايان شستن دست چپ، آبى خارج از وضو به كف دست راست يا چپ برسد و با آن مسح…