وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

دوم خردادی ها چه کسانی هستند

دوم خردادی ها چه کسانی هستند جبهه دوم خرداد جبهه دوم خرداد از چه گروه‌هایی تشکیل شد؟ وضعیت آن به کجا کشیده شد؟…

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی

جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی با چه اهدافی تشکیل شد و مهم‌ترین اقدامات این حزب چه بود؟ با…

حزب کارگزاران سازندگی

حزب کارگزاران سازندگی زمینه و اهداف شکل گیری حزب کارگزاران سازندگی چه بود و چه نقشی در تحولات کشور ایفا نموده است؟ نتایج…

آیت‌الله شریعتمداری

آیت‌الله شریعتمداری حزب خلق مسلمان ماجرای حزب خلق مسلمان و غائله‌ آن در سال‌های اولیه انقلاب چه بود؟ چرا با…

جامعه روحانیت مبارز

جامعه روحانیت مبارز هدف از تشکیل جامعه روحانیت مبارز چه بود، نقش این حزب را در تحولات کشور ارزیابی کنید؟…

حزب جمهوری اسلامی

حزب جمهوری اسلامی حزب جمهوری اسلامی در چه زمانی و با چه هدفی تأسیس شد؟ مهم‌ترین اقدامات آن چه بود و چرا این حزب…

جریانات سلطنت طلب در ایران

جریان‌های سلطنت طلبجریان‌های سلطنت طلب به چه جریان‌هایی گفته می‌شود، آن‌ها چه اهدافی را دنبال می‌کردند و پشت پرده…

حزب توده ايران

حزب توده ايرانحزب توده چگونه شکل گرفت و چه اهدافی را دنبال می کرد؟ اهدافش چه بود؟ در روند مبارزات سیاسی کشور چه نقشی داشت و…

تاریخچه نهضت آزادی

تاریخچه نهضت آزادی نهضت آزادی چگونه و در چه زمانی تأسیس شد، مبانی فکری و پایه اعتقادی آن چه بود؟…

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق

تاریخچه سازمان مجاهدین خلق سازمان مجاهدین خلق در چه زمانی و با چه هدفی تأسیس گردید و مبانی فکری آنان چه بود؟…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

🔗 لینک کوتاه