وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

نظارت بر رهبرى

نظارت بر رهبرى ساز و كار نظارت بر رهبرى از سوى مجلس خبرگان چگونه است؟بر اساس اصل يكصد و يازدهم قانون اساسى جمهورى…

كار ويژه  هاى خبرگان

كار ويژه  هاى خبرگان  آيا خبرگان علاوه بر كشف و تعيين ولى فقيه به عنوان رهبر، وظيفه ديگرى هم دارند؟خبرگان علاوه بر…

شيوه  هاى انتخاب خبرگان

شيوه  هاى انتخاب خبرگان  اگر تعدادى از اهل خبره، خبرگان را جهت تعيين رهبر انتخاب كنند و مردم مداخله اى نداشته باشند، چه اشكالى…

قبول کردن رهبری جامعه

قبول کردن رهبری جامعه اگر مجلس خبرگان فقيهى را از بين فقيهان واجد شرايط رهبرى تشخيص داد، آيا فقيه مزبور در پذيرش رهبرى جامعه…

فلسفه وجودى خبرگان چيست

فلسفه وجودى خبرگان چيست چرا در زمان معصومين (علیهم السلام)  مجلس خبرگان وجود نداشت؟ فلسفه وجودى خبرگان چيست؟ نصب رهبر و زمامدار…

کارکرد مجلس خبرگان رهبری

کارکرد مجلس خبرگان رهبری خبرگان رهبرى : فلسفه و كاركرد خبرگان  فلسفه وجودى مجلس خبرگان چيست و به چه علت امام خمينى…

اختیارات شورای نگهبان

اختیارات شورای نگهبان  تعيين صلاحيت نامزدهاى انتخاباتى، امرى اجرايى است، آيا تكفّل آن از سوى شوراى نگهبان، دخالت در قوه مجريه…

نظارت استصوابي چيست

نظارت استصوابي چيست شوراى نگهبان و نظارت استصوابى نظارت استصوابى يعنى چه؟ چرا شوراى نگهبان اعمال نظارت استصوابى مى كند؟ نظارت…

ویژگی کاندید اصلح

ویژگی کاندید اصلح ویژگی کاندید اصلح مجلس نمايندگان مجلس چه ويژگى هايى را بايد دارا باشند و شرايط يك نماينده مطلوب از نظر اسلام…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

🔗 لینک کوتاه