وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

آتش برجام به جانِ معیشت مردم

آتش برجام به جانِ معیشت مردم اعتراض‌ مردم به سیاست‌های غربگرایانه و ضدّاجتماعی کارگزارانِ اعتدال‌گرا فرصت طلبی و آشوب آفرینی…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

جریان شناسی سیاسی:

🔗 لینک کوتاه