آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

چرا ولایت فقیه در ایران است

چرا ولایت فقیه در ایران است  چرا ولايت فقيه فقط در ايران است و چرا بايد ولى فقيه و نمايندگان خبرگان رهبرى ايرانى باشند؟اين…

نظريه تفكيك قوا

نظريه تفكيك قواچرا تمام بخش ها و واحدهاى كشور بايد زير نظر ولى فقيه باشد؟اگر منظور از بخش ها و واحدها تا پايين …

انتقاد از رهبری

انتقاد از رهبری آيا مى توان از ولى فقيه انتقاد كرد؟ اين مسئله با ولايت و لزوم پيروى از او منافات ندارد؟ اگر انسان انتقاد كرد، گوش…

نظارت بر ولایت فقیه

نظارت بر ولایت فقیه در مقابل خطاهاى ولى فقيه چه مكانيسمى وجود دارد؟ و از چه راه هايى مى توان بر ولايت فقيه نظارت كرد؟كنترل…

اعلميت ولايت  فقيه

اعلميت ولايت  فقيه  منظور از اعلميت ولايت فقيه چيست؟مقصود از اعلم در بحث «ولايت فقيه»، اعلم در مرجعيت نيست.حضرت على (علیه…

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه  آيا لازم است اهل سنت از ولى فقيه در همه امور تبعيت كنند؟يكم. به طور مسلم در احكام فردى ـ فقهى، كسى…

چند حكومت اسلامى و ولایت فقیه

چند حكومت اسلامى و ولایت فقیه در صورت تشكيل چند حكومت اسلامى در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهى پيدا مى كند؟حل اين مسئله در گرو…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه: