وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

خواب خرگوشی مذاکره با آمریکا

خواب خرگوشی مذاکره با آمریکاآنهایی که دم از مذاکره با آمریکا میزنند ،بد نیست بروند تاریخ را بخوانند که آمریکا بر سر…

ولایت فقیه و مدیریت چالش‌ها؟

ولایت فقیه و مدیریت چالش‌ها؟ در مورد ولایت فقیه و مدیریت بحران ها توضيح دهيد؟تجربه‌ی نهاد ولایت فقیه در ساختار حکومتی جمهوری…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

جریان شناسی سیاسی:

فتنه و دشمن شناسی:

🔗 لینک کوتاه