وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای بخش سیلست و حکومت دینی:

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه

تبعیت اهل سنت از ولی فقیه  آيا لازم است اهل سنت از ولى فقيه در همه امور تبعيت كنند؟يكم. به طور مسلم در احكام فردى ـ فقهى، كسى…

چند حكومت اسلامى و ولایت فقیه

چند حكومت اسلامى و ولایت فقیه در صورت تشكيل چند حكومت اسلامى در دنيا، ولايت فقيه چه جايگاهى پيدا مى كند؟حل اين مسئله در گرو…

اختيارات ولى  فقيه

اختيارات ولى  فقيه  اختيارات ولى فقيه با اينكه ارتباط با وحى ندارد، چگونه قابل توضيح است؟براى روشن شدن اين موضوع، لازم است به…

ولايت مطلقه فقيه

ولايت مطلقه فقيه  ولايت مطلقه فقيه؛ يعنى اينكه او فوق قانون است در اين صورت همه قوانين بى فايده خواهد بود؟!ولى فقيه فوق قانون…

ولايت فقيه يا نظارت فقيه

ولايت فقيه يا نظارت فقيه گستره و اختيارات ولايت فقيه ولايت فقيه يا نظارت فقيه، كدام يك صحيح است؟نظريه نظارت فقيه:خلاصه…

تغییر رای مردم و حکومت اسلامی

تغییر رای مردم و حکومت اسلامی اگر حكومت و حاكميت اسلامى خواست مردم است؛ چنانچه رأى مردم عوض شد، حاكميت اسلامى چه…

نظريه نصب و انتخاب

نظريه نصب و انتخاب  درباره ولايت فقيه فرق بين دو نظريه نصب و انتخاب چيست و نقش خبرگان رهبرى بر اساس هر يك از دو ديدگاه چگونه…

ولايت فقيه و رأى مردم

ولايت فقيه و رأى مردم ولايت فقيه و رأى ملت در خصوص فرمايش حضرت امام (رحمه الله)  كه فرمودند رأى مردم اصل است، و يا «ميزان، رأى…

مشروعيت ولايت  فقيه

مشروعيت ولايت  فقيه مشروعيت ولايت فقيه به چه معنا است؟«مشروعيت» داراى معانى متعددى است. در اصطلاح رايج منظور از…

شرايط ولى فقيه

شرايط ولى فقيه شرايط ولايت فقيه چيست؟ آيا علاوه بر اجتهاد، مرجعيت نيز از شرايط ولى فقيه است؟عمده ترين شرايط ولايت فقيه عبارت…

پيشينه تاريخي ولايت فقيه

پيشينه تاريخي ولايت فقيه آيا ولايت فقيه قبلاً نيز در جوامع اسلامى پياده شده، يا فقط بعد از انقلاب در جمهورى اسلامى عملى شده است؟…

بخش بیانات رهبری:

حکومت دینی و ولایت فقیه:

جریان شناسی سیاسی: