وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای موضوعات متفرقه:

تعریف فتوا چیست

آیا شهرت علمی ملاک مرجع تقلید استحضرت آیت الله مکارم شیرازیمعنی فتوا و وظیفه ما نسبت به آن پرسش : معنی فتوا و وظیفه ما…

خوردن غذا از دست غیر مسلمان

خوردن غذا از دست غیر مسلمانحضرت آیت الله مکارم شیرازیغذاهایی که از دست کفار گرفته می شود پرسش : غذاهایى که از دست کفّار…

ویژه نامه ایام:

🔗 لینک کوتاه