وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

آخرین نوشتارهای موضوعات متفرقه:

استفاده از قبرستان قدیمی

استفاده از قبرستان قدیمیمطابق نظر آيت الله سيستاني ۱۴پرسش: یک قطعه زمین متعلق به قبرستان قدیمی و متروکه میباشد که هیچ گونه…

خواندن چند نماز وحشت برای میت

خواندن چند نماز وحشت برای میتمطابق نظر آيت الله سيستاني ۲پرسش: یک شخص می تواند چند نماز وحشت را برای یک میت بخواند؟ پاسخ:…

ویژه نامه ایام: