وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

فرهنگی و گوناگون:

آخرین نوشتارهای موضوعات متفرقه:

چرا شب قدر، مخفى است؟

چرا شب قدر، مخفى است؟ "لیلۀ القدر"، یعنی انسان کامل که از حضرت فاطمه، آغاز می شود و به "مطلع فجر" یعنی امام عصر و ظهور قائم، ختم…

معرفت لیالی قدر

معرفت لیالی قدر آنچه پیش رو دارید گزیده ای از سخنان استاد محمد شجاعی در شبکه تلویزیونی «برنامه شما» با موضوع «لیالی قدر» است.…

مسئله حجاب و پوشش:

ویژه نامه ایام:

🔗 لینک کوتاه