وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام هنر و موسیقی:

موسیقی مطرب و لهوی چیست

موسیقی مطرب و لهوی چیستمطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱۱۳۰: منظور از موسیقی مطرب ولهوی چیست؟ و راه تشخیص موسیقی مطرب و لهوی از…

ملاک تشخیص موسیقی حلال از حرام

 ملاک تشخیص موسیقی حلال از حراممطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱۱۲۸: ملاک تمییز موسیقی حلال از حرام چیست؟ و آیا موسیقی کلاسیک…

حکم حضور در مجلس شراب

حکم حضور در مجلس شراب در نوشتار قبل «حکم نشستن و خوردن غذا بر سفره شراب » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر…

حکم پخش موسیقی حماسی از مسجد

حکم پخش موسیقی حماسی از مسجدحضرت آیت الله مکارم شیرازیپخش موسیقی های حماسی از مسجد پرسش : پخش موسیقی های حماسی و شور…

خرید و فروش مجسمه

خرید و فروش مجسمه در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر…

حکم حکاکی عکس و چهره روی چوب

حکم حکاکی عکس و چهره روی چوب در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل…

ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه

ساخت سردیس و مجسمه نیم تنه در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار…

حکم آموزش مجسمه سازی

حکم آموزش مجسمه سازی در نوشتار قبل «حکم ساخت و خرید و فروش مجسمه از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر…

حکم قرائت قران با آهنگ

حکم قرائت قران با آهنگمطابق نظر آيت الله خامنه اي س ۱۱۶۱: آیا نواختن موسیقی همراه قرائت قرآن با غیر از آلاتی که استفاده از…

آواز خواندن زن برای شوهر

آواز خواندن زن برای شوهرمطابق نظر آيت الله خامنه اي س. آواز زن برای شوهر خود چه حکمی دارد؟ ج. آواز خواندن زن برای شوهر اشکال…

حکم همخوانی زن و مرد

حکم همخوانی زن و مردحضرت آیت الله مکارم شیرازی. سرود دسته‌جمعى مختلط : هرگاه صداى بانوان در صداى مردان محو شود و صدا و…

موسیقی حلال و حرام چیست

موسیقی حلال و حرام چیستدر نوشتار قبل « ملاک و معیار موسیقی حرام از نظر مراجع» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار…