وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام حقوقی و قضاوت، دیه، قصاص، حدود، ضمان و حق الناس:

حکم قسامه چیست

در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود/ در…

قسامه چیست

در قسمهاى قسامه، علم لازم است و قسم خوردن مدّعى یا مدّعیان موضوعیّت ندارد چون دلیلى بر اثبات جرم نیست، متّهم تبرئه مى شود/ در…

اجرای حد در ملاعام

اجرای حد در ملاعامحضرت آیت الله مکارم شیرازیاجرای حد یا تعزیر در ملأ عام برای جلوگیری از گناه پرسش :آيا شلّاق حدّى و…

آیا در لواط احصان شرط است

آیا در لواط احصان شرط استحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم احصان در لواط پرسش :آیا در لاطى احصان را شرط مى دانید؟پاسخ…

حکم لواط بدون دخول

حکم لواط بدون دخولحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم لواطی که در آن دخول صورت نگرفته پرسش :حکم عمل لواط که در آن دخولی صورت…

حکم انجام گناه در صورت تهدید

حکم انجام گناه در صورت تهدیدحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم انجام گناه در صورت تهدید دیگران پرسش :اگر شخصی به وسیله اسلحه،…

ارش البکاره در زنا

ارش البکاره در زناحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم مشروعیت ارش البکارة یا مهرالمثل در زنا پرسش :لطفاً در خصوص ارش البکارة،…

مهریه زنای به عنف

مهریه زنای به عنفحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم مهریه در زنای به عنف با غیر باکره پرسش :آیا زناى به عنف نسبت به غیر…

زنای زن در زمان حق حبس

زنای زن در زمان حق حبسحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زنای زن در زمان حق حبس پرسش :زن از حق مشروع خود- مبنی بر عدم تمکین-…