وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام زن و شوهر:

حکم پشت به قبله بودن در غسل

حکم پشت به قبله بودن در غسلحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم پشت به قبله بودن با بدن عریان پرسش :در حالاتی که بدن انسان…

حق زن برای در خواست همبستری

حق زن برای در خواست همبستریحضرت آیت الله مکارم شیرازیحق زن برای در خواست همبستری پرسش :۱-آیا زن حق دارد در برابر…

گرفتن فیلم از رابطه زناشویی

گرفتن فیلم از رابطه زناشوییحضرت آیت الله مکارم شیرازیتهیه فیلم از رابطه زناشوئی توسط زوجین پرسش :اگر انسان از رابطه…

وطی در دبر

وطی در دبرحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم وطی در دبر زوجه پرسش :لطفا بفرمایید وطی در دبر زن ( در زمان عادت ماهانه و غیرآن)…

حکم مرد ناشزه

حکم مرد ناشزهحضرت آیت الله مکارم شیرازیانجام ندادن وظایف زوجیت توسط شوهر پرسش : هرگاه زوجه از ایفاى وظایف زوجیّت…

ادعای زوج و زوجه در مورد تمکین

ادعای زوج و زوجه در مورد تمکینحضرت آیت الله مکارم شیرازیادعای زوج و زوجه در مورد تمکین پرسش : اگر بین طرفین در این جهت…

نفقه فرزند نامشروع

نفقه فرزند نامشروعحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه فرزند نامشروع پرسش : آیا مادر کودک نامشروع حقّ مطالبه نفقه براى کودکش…

نفقه قبل از زفاف

نفقه قبل از زفافحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه قبل از زفاف پرسش : مرسوم است که بین ازدواج و زفاف، مادامى که زن به خانه…

نفقه در صورت شک در طلاق

نفقه در صورت شک در طلاقحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه در صورت مشکوک بودن طلاق پرسش : شخصى به زنش اختیار داد که از سوى او…

نفقه فرزند همسر

نفقه فرزند همسرحضرت آیت الله مکارم شیرازینفقه فرزند همسر پرسش : این جانب با خانمى بیوه ازدواج نموده ام، نامبرده پسرى…

استفاده پنهانی از پول شوهر

استفاده پنهانی از پول شوهرحضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده پنهانی از پول شوهر برای هزینه های زندگی پرسش : اگر زن بدون…

دادن حق مسکن به زن

دادن حق مسکن به زنحضرت آیت الله مکارم شیرازیواگذاری حق انتخاب محل سکونت به زوجه پرسش : در صورتى که حقّ اختیار سکنى در…

حکم زنی که شوهرش او را ترک کرده

حکم زنی که شوهرش او را ترک کردهحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم زنی که شوهرش مفقود شده است پرسش : وظیفه زنى که شوهرش مفقود…

خانواده در اسلام از منظر علامه جوادي آملي

 1. وظایف مرد در خانواده
 2. وظیفه زن نسبت به شوهر
 3. وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر چیست
 4. اجازه شوهر براي بيرون رفتن از منزل

“حقوق اختصاصي زنان (نفقه …)”

 1. نفقه چیست
 2. آيا خريد طلا جزو نفقه مي باشد
 3. آيا خريد لوازم آرايش جزء نفقه است
 4. آيا هزينه تحصيل زن جزء نفقه است
 5. آيا هزينه درمان زن جزء نفقه است
 6. نفقه زن در ازدواج موقت
 7. نفقه دختر در دوران نامزدي بر عهده كيست
 8. نفقه خانم شاغل با درآمد مستقل
 9. حكم پرداخت نفقه بصورت پول نقد
 10. اگر شوهر نفقه ندهد
 11. نفقه و عدم تمكين قبل از دريافت مهريه
 12. نفقه زن در صورت انجام ندادن كار منزل
 13. نفقه ناشزه چگونه است

“مسكن زن”

 1. خانه ملكي
 2. زندگی در خانه پدر شوهر
 3. مهريه دروغين
 4. درخواست زن براي زندگي در شهري خاص

“مهريه”

 1.  مهرالسنه چقدر است
 2. تعيين مهريه حق دختر يا پدر
 3. حكم مهريه زن پس از فوت
 4. مهريه به نرخ روز طبق نظر مراجع تقليد
 5. بخشش مهريه
 6. مطالبه مهريه
 7. مهريه مشروط به توانايي مرد
 8. مهريه و تمكين
 9. باكره نبودن همسر و صحت عقد
 10. مهريه زن نازا
 11. بعد از ازدواج معلوم شود همسر عيب دارد
 12. مهريه در عقد موقت
 13. مهريه زن ناشزه
 14. اگر مهريه را پدر شوهر متكفل شود
 15. عقد بدون تعیین مهریه چه حکمی دارد

“شيربها و جهيزيه”

 1. حكم گرفتن شيربها چيست
 2. فروش جهیزیه توسط شوهر
 3. جهيزيه  در خانه شوهر ملك كيست
 4. به هم خوردن عقد و باز پس گيري هزينه ها

“حقوق مرد”

خروج  زن از خانه طبق نظر مراجع

 1. ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر
 2. حكم ازدواج موقت با اهل کتاب
 3. تحصیل زن و اجازه شوهر
 4. مسافرت زن بدون اجازه شوهر
 5. سر کار رفتن زن و اجازه شوهر
 6. صله رحم بدون اذن شوهر چه حكمي دارد
 7. اجازه شوهر در دوران عقد
 8. شركت در جلسات مذهبي و اجاره شوهر
 9. حکم روزه گرفتن زن بدون اجازه شوهر
 10. شركت در نماز جمعه و اجازه شوهر
 11. ازدواج موقت و اجازه شوهر در خروج از منزل
 12. اجازه شوهر برای اعتکاف

“تمكين”

 1. تمكين زن از شوهر
 2. آرايش زن به خواست شوهر بيرون از منزل
 3. نظر شوهر درباره نوع پوشش و حجاب زن
 4. تحقيق نشوز زن
 5. ملاك تحقق نشوز زن

“تصرفات زن -اموال شوهر/ نذز”

 1. نذر زن بدون اجازه شوهر چه حكمي دارد
 2. آيا خرج كردن از پول شوهر اجازه مي خواهد
 3. خرج كردن زن از درآمدش بدون اجازه شوهر
 4. انجام کار در منزل وظيفه كيست

“آميزش جنسي”

 1. احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام
 2. مستحبات نزديكي كردن
 3. بهترين زمان براي آميزش
 4. مكروهات نزديكي
 5. چه زماني نزديكي حرام است
 6. تكرار نزديكي
 7. نزدیکی نکردن با همسر بیش از چهار ماه
 8. عدالت مرد داراي دو زن در همخوابي
 9. حكم شرعي نزديكي از پشت
 10. نزديكي از پشت در حيض
 11. حكم نزديكي قبل از غسل حيض
 12. نزديكي در آخر پريودي
 13. حكم نزدیکی در حال حیض
 14. آميزش و سلامتى زن
 15. حكم ملاعبه با همسر در حال روزه
 16. احكام آميزش در روزه
 17. نزديكي در زمان بارداري
 18. حكم استمنا برای آزمایش اسپرم
 19. استمنا توسط همسر
 20. ارضاي جنسي همسر با وسایل جنسی
 21. حكم خوردن مني مرد

“غسل و جنابت”

 1. چه كارهايي بر جنب حرام است
 2. احكام تشخيص مني در مردان و زنان (مهم)
 3. راه جنب شدن
 4. جنابت مرد
 5. جنابت زن
 6. انواع ترشحات ( مذى، وذى و ودى)
 7. شك در خروج مني هنگام خواب
 8. کارهایی که بر جنب مکروه است
 9. حكم نماز و روزه در حال جنابت
 10. وضو گرفتن بعد از غسل جنابت
 11. غسل جنابت در زمان حيض
 12. چگونگي استبراء از بول و مني
 13. تفاوت مذی و منی در زن
 14. تفاوت مذي و وذي و مني چيست
 15. احکام غسل جنابت
 16. غسل جنابت بدون جنب شدن
 17. نماز با غسل جنابت احتیاطی
 18. غسل جنابت مستحبی
 19. تاخیر انداختن غسل جنابت
 20. تنگی وقت برای غسل جنابت
 21. خروج مني مرد از واژن زنش پس از غسل جنابت
 22. خروج مايع بعد از اوج لذت جنسی
 23. چه موقع غسل جنابت واجب مى شود
 24. نزديكي و نبود آب براي غسل جنابت

“كنترل جمعيت و سقط جنين”

 1. ويژه نامه احكام اختصاصي بانوان
 2.  حکم شرعی جلوگیری از بارداری
 3. حكم بستن لوله در مردان و زنان
 4. حکم سقط جنین در ماه اول بارداری
 5. ديه سقط جنين و نحوه پرداخت
 6. حكم سقط جنین نامشروع
 7. حكم سقط جنين ناقص الخلقه
 8. سقط جنین براي حفظ جان مادر
 9. دستگاه جلوگیری از بارداری و لكه بيني
 10. استفاده از قرص ضد بارداري در ماه رمضان
 11. سقط جنین طبق نظر آيت الله خامنه اي
 12. سقط جنين طبق نظر آيت الله سيستاني
 13. سقط جنین طبق نظر آيت الله مكارم شيرازي
 14. حكم عزل مني چيست

 

 1. احکام و آداب بچه دار شدن از منظر اسلام
 2. غسل چله بعد از زایمان
 3. راه محرمیت فرزند خوانده
 4. اگر در نماز مهر گم شود یا بچه بردارد
 5. حکم لباس نجس مادر و پرستار بچه
 6. ایستادن بچه نابالغ در صف نماز جماعت
 7. آيا استفراغ نوزاد پاك است
 8. آیا ادرار پسر یا دختر شیرخوار نجس است
 9. شيردادن به بچه بيش از دو سال
 10. دست زدن بچه هاي نا بالغ به قرآن
 11. نگاه به بدن دختر يا پسر بچه نابالغ
 12. عقد فرزند نابالغ برای محرمیت
 13. صيغه خواهر برادري
 14. تقليد نوجوان نابالغ در زمان حيات مرجع
 15. سرپا گرفتن بچه رو به قبله چه حكمي دارد
 16. روزه دختر و پسر تازه به سن تكليف رسيده
 17. حکم پوشش زن در مقابل پسر نابالغ
 18. اذان در گوش نوزاد چگونه و تا چه زمانی
 19. خمس افراد نابالغ
 20. قول کودک در نجس کردن چیزی
 21. وسواس در طهارت نوزاد و بچه ها
 22. اعتکاف نوجوان که به بلوغ نرسیده است
🔗 لینک کوتاه