وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام حج و عمره :

طواف مستحاضه

طواف مستحاضهفقد طهورين و حكم مستحاضه‏۵۹۲- اگر جهت طواف طهورين موجود نباشد، حكم آن حكم عدم تمكن از طواف است، كه…

شك در غسل كردن در اثناى طواف

شك در غسل كردن در اثناى طوافشك در غسل كردن در اثناى طواف‏۵۸۷- اگر طواف كننده در اثناى طواف، در انجام غسل جنابت يا…

شك در طهارت بعد از طواف‏

شك در طهارت بعد از طواف‏شك در طهارت بعد از طواف‏۵۸۴- اگر بعد از تمام شدن طواف، شك كند كه آيا وضو يا غسل داشته يا…

شك در حدث و طهارت در طواف

شك در حدث و طهارت در طوافشك در حدث و طهارت‏۵۸۳- اگر بعد از طهارت، در پيدايش حدث شك كند، بنابر طهارت بگذارد؛ ولى…

اگر در طواف حیض یا جنب شود

اگر در طواف حیض یا جنب شودحدث اكبر در اثناى طواف‏۵۸۲- اگر در اثناى طواف، حدث اكبر- مثل جنابت‏ يا حيض- عارض شود،…

بطلان وضو قبل از شوط چهارم‏

بطلان وضو قبل از شوط چهارم‏بطلان وضو قبل از شوط چهارم‏۵۸۱- اگر عروض حدث پيش از تمام شدن دور چهارم باشد، بنابر…

بطلان وضو بعد از شوط چهارم‏

بطلان وضو بعد از شوط چهارم‏بطلان وضو بعد از شوط چهارم‏۵۸۰- اگر در اثناى طواف، حدث عارض شود، اگر پس از تمام شدن دور…

وضو و غسل در طواف

وضو و غسل در طواف۲- شرایط و مقدمات طواف طهارت از حدث‏ طهارت از حدث‏ دوم- طهارت از حدث اكبر (جنابت، حيض و نفاس)، و از حدث…

شك در نيت نيابت در طواف‏

شك در نيت نيابت در طواف‏شك در نيّت نيابت در طواف‏۵۷۵- اگر شخصى در اثناى طواف شك كند كه آيا طواف را به نيت…

طواف بدون نیت و قصد

طواف بدون نیت و قصدطواف بدون قصد۵۷۴- اگر كسى در حال طواف، بدون قصد- مثلًا بخواهد كسى يا چيزى را از زمين بردارد-…

حکم ریا در اعمال حج

حکم ریا در اعمال حجحكم ريا۵۷۰- اگر كسى در انجام طواف يا ساير اعمال عمره و حج ريا كند؛ يعنى عمل خود را خداى ناكرده…

نیت طواف چگونه است

نیت طواف چگونه استفصل دوم: شرايط و مقدمات طواف‏واجبات طواف، بر دو گونه است:اول: مقدمات و شرايط پنج گانه…

حج

🔗 لینک کوتاه