وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام حج و عمره :

در حال طواف كعبه را ببوسد

در حال طواف كعبه را ببوسدبوسيدن كعبه و شك در حركت‏۶۷۲- اگر شخصى در حال طواف، كعبه را بوسيده و شك دارد كه آيا در…

دست گذاردن به كعبه هنگام طواف

دست گذاردن به كعبه هنگام طوافدست گذاردن به كعبه هنگام طواف‏۶۷۰- هنگام طواف، گذاردن دست به ديوار خانه كعبه در بالاى…

طواف از شاذروان

طواف از شاذروان۶- خروج از خانه‏ ششم- خروج طواف كننده از خانه و آنچه از آن محسوب است. حكم شاذروان‏۶۶۹- پيش‏…

حكم طواف از طبقه دوم‏

حكم طواف از طبقه دوم‏حكم طواف از طبقه دوم‏۶۶۸- طواف از طبقه دوّم چه حكمى دارد؟( ۱). آيت‏ اللَّه…

اگر زنى قادر بر طواف نباشد

اگر زنى قادر بر طواف نباشد طواف بانوان عاجز۶۶۷- اگر زنى قادر بر طواف نباشد و امر دائر است بين اين‏كه او را…

شك در صحت شوط طواف

شك در صحت شوط طوافشك در صحت شوط۶۶۵- اگر طواف كننده در صحت شوط سابق، يا جزئى از همين شوطى كه فعلا مشغول است و محل…

هول دادن در طواف

هول دادن در طوافرعايت مطاف با يقين به هل خوردن‏۶۶۳- يقين به هل خوردن مصداق عدم امكان طواف در محدوده نيست‏ و مجوّز…

شك در خروج از طواف

شك در خروج از طوافشك در خروج از مطاف‏۶۶۴- كسى كه به حدود مطاف آگاهى ندارد، اگر بعد از فراغ از طواف، شك كند كه طواف…

طواف از پشت مقام ابراهيم

طواف از پشت مقام ابراهيمطواف از خلف مقام‏۶۵۸- طواف از پشت مقام ابراهيم باطل است؛ و اگر طواف كننده بعضى از دورها را…

مراد از طواف بين مقام و بيت‏

مراد از طواف بين مقام و بيت‏۶۵۷- مراد از طواف بين كعبه و مقام، رعايت مسافت ميان خانه و مقام ابراهيم عليه السلام در…

محدوده طواف از کجاست

محدوده طواف از کجاست۵- محدوده طواف‏ پنجم- محدوده طواف‏ ۶۵۶- طواف بايد از همه اطراف، بين‏ خانه كعبه و مقام حضرت ابراهيم واقع…

حج