پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام حکومت و بیت المال:

دادن رشوه برای گرفتن حق

دادن رشوه برای گرفتن حقحضرت آیت الله مکارم شیرازی «استفتاء اختصاصی سایت هدانا از دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی»…

ولايت فقيه و عقل بشرى

ولايت فقيه و عقل بشرى  فلسفه ولايت فقيه چيست؟تبيين اين مسئله به تحليل دو نكته بر مى گردد:1. چرا جامعه نيازمند زعامت و…

تسلط بر اموال بیت المال مسلمین

تسلط بر اموال بیت المال مسلمینحضرت آیت الله مکارم شیرازیتسلط بدون حق بربیت المال پرسش : آیا تسلط بر اموال بیت المال…

تجسس در کار دیگران

تجسس در کار دیگران مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1393: آیا تجسّس در امور شخصی و غیر شخصی مؤمنین به دلیل امر به معروف و نهی از…

گزارش از مؤمنين برای دولت ظالم

گزارش از مؤمنين برای دولت ظالم مطابق نظر آيت الله خامنه اي س 1392: تحقیق از اموال مؤمنین و گزارش آن به دولت و حاکمِ ظالم به‌خصوص…

مخالفت با قوانین و مقررات

مخالفت با قوانین و مقرراتمطابق نظر آيت الله سيستاني پرسش: آیا مخالفت با قوانین و مقررات جایز است؟پاسخ: مخالفت با قوانین…

پول اضافه آمده در دست کارمند بانک

پول اضافه آمده در دست کارمند بانکمطابق نظر آيت الله سيستاني ۱۷پرسش: من در بانک کار می کنم بعضی اوقات یعنی بیشتر اوقات در بانک…

دادن رشوه برای تسریع در کار

دادن رشوه برای تسریع در کارمطابق نظر آيت الله سيستاني ۵پرسش: در صورتیکه رسیدن به حق منوط به دادن رشوه نباشد بلکه تسریع در کار…