وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام ذبح و خوراکی:

حکم غذاهای مضر

حکم غذاهای مضر        حضرت آیت الله مکارم شیرازیدلیل عدم تسری حکم حرمت دخانیات به اغذیه مضر پرسش : با توجه به این که…

خوردن گوشت صید شکار تفریحی

خوردن گوشت صید شکار تفریحی       حضرت آیت الله مکارم شیرازیخوردن گوشت صید شکار تفریحی پرسش : خوردن گوشت شکاری که برای…

حکم خوردن گیاهان دریایی

حکم خوردن گیاهان دریاییمطابق نظر آيت الله خامنه ايگیاهان دریایی س. آیا می توان از گیاهان دریایی در تهیه غذا…

قول غیر مسلمان در ذبح شرعی

قول غیر مسلمان در ذبح شرعی       حضرت آیت الله مکارم شیرازیاعتماد به قول غیر مسلمان در ذبح شرعی بودن پرسش : خوردن گوشت…

خوردن ماهی کولی

خوردن ماهی کولیحضرت آیت الله مکارم شیرازیخوردن ماهی کولی پرسش : آیا خوردن ماهی کولی که هم به صورت فیله و هم به صورت ماهی…

حيوان ماده حلال گوشتى از حيوان…

حيوان ماده حلال گوشتى از حيوان حرام‌گوشتى آبستن شودحضرت آیت الله مکارم شیرازیاگر حيوان ماده حلال گوشتى از حيوان حرام‌گوشتى…

حکم شرعی خوردن چنزو

حکم شرعی خوردن چنزوحضرت آیت الله مکارم شیرازیخوردن حشره ای به نام چنزو پرسش : خوردن حشره ای شش پا و بالدار بنام چنزو که…

حکم گوشت یاکریم

حکم گوشت یاکریمحضرت آیت الله مکارم شیرازیشکار کردن و خوردن یاکریم پرسش : پرنده ای است به نام یاکریم، حکم شکار و خوردن آن…

حکم گوشت دارکوب

حکم گوشت دارکوبحضرت آیت الله مکارم شیرازیگوشت دارکوب پرسش : می خواستم بدانم آیا خوردن گوشت پرنده ای به نام دارکوب حلال…

حکم خوردن تاج خروس

حکم خوردن تاج خروسحضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم تاج خروس پرسش : آیا استفاده خوراکی از تاج خروس شرعا مانعی ندارد؟ پاسخ :…

حکم گوشت گوزن

حکم گوشت گوزنحضرت آیت الله مکارم شیرازیگوشت زرافه و گوزن پرسش : خوردن گوشت زرافه و گوزن چه حکمی دارد؟ پاسخ : اشکالی…

گوشت خوک چرا حرام است

گوشت خوک چرا حرام استحضرت آیت الله مکارم شیرازیدلیل حرمت گوشت خوک پرسش : چرا گوشت خوک حرام است؟ در حالی که مثل گاو و…

حکم گوشت گور خر

حکم گوشت گور خرحضرت آیت الله مکارم شیرازیگوشت گور خر پرسش : خوردن گوشت و شیر گورخر چه حکمی دارد؟ پاسخ : گور خر حلال…

حکم گوشت جوجه تیغی

حکم گوشت جوجه تیغیحضرت آیت الله مکارم شیرازیگوشت جوجه تیغی پرسش : خوردن گوشت جوجه تیغی چه حکمی دارد؟ پاسخ : این حیوان…

حکم گوشت خوکچه هندی

حکم گوشت خوکچه هندیحضرت آیت الله مکارم شیرازیگوشت خوکچه هندی پرسش : آیا خوکچه هندی هم حکم خوک را دارد؟ پاسخ : خوکچه…

حکم گوشت خوک

حکم گوشت خوکحضرت آیت الله مکارم شیرازیگوشت خوک پرسش : گوشت خوک چه حکمی دارد؟ پاسخ : خوک، نجس است و خوردن گوشت آن حرام و…
🔗 لینک کوتاه