وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام ذبح و خوراکی:

گفتن بسم الله هنگام ذبح

گفتن بسم الله هنگام ذبححضرت آیت الله مکارم شیرازی گفتن بسم الله توسط روشن کننده دستگاه  پرسش :آیا نام خداى متعال را باید…

استفتائات نحوه ذبح حیوان

استفتائات نحوه ذبح حیوانحضرت آیت الله مکارم شیرازی بی هوشی قبل از ذبح حیوان  پرسش :اگر پیش از ذبح، حیوان را با آمپول یا با…

حکم جوشاندن و سرخ کردن خرما

حکم جوشاندن و سرخ کردن خرما در نوشتار قبل «حکم جوشاندن و سرخ کردن کشمش» مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل نوشتار حاضر مطالعه…

حکم ذبح حیوان از پشت سر

حکم ذبح حیوان از پشت سرحضرت آیت الله مکارم شیرازیذبح از پشت سر  پرسش :آیا قطع کردن رگهاى چهارگانه از پشت سر جایز است؟ اگر…

اگر سر حیوان را کامل ذبح نکنند

اگر سر حیوان را کامل ذبح نکنندحضرت آیت الله مکارم شیرازیمقدار بریدن رگ ها در ذبح حیوان  پرسش :آیا باید رگهای حلقوم حیوان…

خوردن ماهی که در آب مرده

خوردن ماهی که در آب مردهمرگ ماهی در آبس. اگر ماهی را زنده از آب خارج کرد و بعد دوباره در آب گذاشت، مانند اینکه در یک ظرف…

حکم خوردن مکمل غذایی وارداتی

حکم خوردن مکمل غذایی وارداتی                 حضرت آیت الله مکارم شیرازیاستفاده از مکمل های غذایی وارداتی پرسش : استفاده از…

حکم روغن حیوانی خارجی

حکم روغن حیوانی خارجی        حضرت آیت الله مکارم شیرازیحکم روغن حیوانی در کشورهای غیر اسلامی پرسش : خوردن روغن حیوانی در…

حکم غذاهای مضر

حکم غذاهای مضر        حضرت آیت الله مکارم شیرازیدلیل عدم تسری حکم حرمت دخانیات به اغذیه مضر پرسش : با توجه به این که…