وبگاه پاسخگویی به سوالات دینی هدانا

پیشنهاد ما برای مطالعه شما

آخرین نوشتارهای بخش احکام ذبح و خوراکی:

خرید و فروش دارو نجس

خرید و فروش دارو نجس خرید و فروش دارو نجس۱-در نوشتار قبل « حکم خرید و فروش چیز نجس » مطرح شد از اینجا کلیک کنید و در تکمیل…

استبراء حيوان نجاستخوار

استبراء حيوان نجاستخوار استبراء حيوان نجاستخوار۱۰ استِبراء حیوان نجاستخوارمسأله ۲۲۰ بول و غائط حیوانی که به خوردن نجاست…

نیم خورده سگ و خوک و کافر

نیم خورده سگ و خوک و کافرمسأله ۵۶ نیم خورده سگ و خوک و کافر (۱) نجس و خوردن آن حرام است و نیم خورده حیوانات حرام گوشت، پاک…

داروهای الکل دار چه حكمي دارد

داروهای الکل دار چه حكمي دارد داروهای الکل دار چه حكمي دارد در نوشتار قبل «  حکم خرید و فروش داروی نجس» مطرح شد از اینجا کلیک…

حکم جوشاندن انگور چيست

حکم جوشاندن انگور چيست حکم جوشاندن انگور چيست ۱-آب انگور اگر حرارت ببيند و بجوش آيد خوردن آن حرام است. راه پاك شدن آن اينست كه…

حكم خوردن گوشت وارداتي

حكم خوردن گوشت وارداتي حكم خوردن گوشت وارداتيمسأله ۲۰۶۱ خرید و فروش گوشت و پیه و چرمی که از ممالک غیر اسلامی می‌آورند (یا…
🔗 لینک کوتاه